Ohjesääntö sairaslomien maksujen määräytymisestä

30.11.2017

 

Poissaolon, joka johtuu sairastumisesta, omavastuuaika on 1 viikko, jonka jälkeen lääkärintodistuksella saa maksuvapautuksen. 2kk irtisanomisaika pätee ilman lääkärintodistusta.